Veiligheidstips

Hoe steek ik veilig vuurwerk af?

Voorkom gevaarlijke situaties en volg de 4 stappen om veilig vuurwerk af te steken!

  1. Gebruiksaanwijzing lezen
  2. Vuurwerkbril dragen
  3. Aansteeklont gebruiken
  4. Afstand houden

Voorbereiding
Koop je vuurwerk bij een officieel verkooppunt. Vergeet ook de lont, vuurwerkbril en lanceerstandaard niet.
Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt afsteken en hoef je het niet op oudejaarsavond te doen.
Gebruik de lanceerstandaard om vuurpijlen stabiel neer te zetten.
Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen.
Draag op Oudejaarsavond geen brandbare kleding en draag geen kleding met capuchon.

Veilig afsteken
Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Zo doe je dat veilig:

Draag een vuurwerkbril - ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt.
Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker!
Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat:
Gebruik voor vuurpijlen altijd een lanceerstandaard. 
Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan.
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter.
Steek geen vuurwerk af vanuit je hand.
Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp.

Let op de omgeving
Let op omstanders (mens en dier).
Let op de windrichting.

Opruimen
Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.