Privacy Policy

a. De verkoper zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.
b. Welke Gegevens?
Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Vuurwerkkanjer.nl zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. Vuurwerkkanjer.nl draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.
c. Wie hebben toegang tot de gegevens? Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Vuurwerkkanjer.nl  zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.
d. Jouw rechten ten aanzien van de registratie. Op schriftelijk verzoek van de geregistreerde zullen wij je binnen een maand schriftelijk mededelen welke gegevens van je zijn opgenomen en in welke registraties. Indien wij of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde word je van dit besluit binnen een maand na verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht.
e. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kan ingediend worden via contact
f. Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan Vuurwerkkanjer.nl, onder vermelding van je oude en nieuwe adres.